Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102068 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Батак 4580, ул. Петър Пелев
Мобилен:0887684820
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(СА Димитър Ценов-Свищов)