Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102000 (22.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Гренадирска
Мобилен:0878376979
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)