Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101996 (22.8.2011 г.), 500100703 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1836, ж.к. Левски Г
Мобилен:0896897270
Специалност:Управление на международни проекти
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2014
Образование:висше (УНСС)