Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102065 (20.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Перник, ул. Станке Димитров
Телефон:076699002
Мобилен:0897454987
Факс:076699002
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг)