Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102063 (20.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1582, ж.к. Дружба 2
Телефон:029785247
Мобилен:0887685081
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(УАСГ)