Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 101102059 (26.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пазарджик 4400, ул.“Илион Стамболиев“
Телефон:034443527
Мобилен:0888282054, 0878608771
Факс:034443527
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2011
Образование:висше (СА Д. А. Ценов-Свищов)