Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100102057 (20.10.2011 г.) , 810100437 (11.02.2015 г.) , 500100707 (17.11.2014 г.) , 300100838 (11.02.2015 г.) , 400100129 (30.10.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1612, ул. Житница
Телефон:029515711
Мобилен:0887872908
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2014, МС-2015, ЗЗТН-2015, ПИИСДФО-2015
Образование:висше (Университет за национално и световно стопанство)