Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102056 (20.10.2011 г.), 500100700 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1700, ул. Пъстър свят
Мобилен:0892210008
Специалност:Business Administration
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2014
Образование:висше (Case Western Reserve University)