Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102055 (20.10.2011 г.), 300100806 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1231, ж.к. Връбница 2
Телефон:024653439
Мобилен:0898561821
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2011, МС-2014
Образование:висше (УАСГ)