Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102054 (20.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1836, ж.к. Левски-Г
Мобилен:0887269668
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(УАСГ)