Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100074 (11.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1400, ул. Тодор Джебаров
Телефон:029521135, 0273312164
Мобилен:0885336215, 0894318577
Факс:029521135
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2002
Образование:висше(ЛТУ)