Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100761 (26.9.2011 г.), 810100447 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Телефон:028852554
Мобилен:0888351965
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:МС-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВМЕИ–София)