Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100764 (26.09.2011 г.), 810100088 (30.12.2010 г.), 500100775 (21.10.2016 г.), 400100149 (01.02.2017 г.), 100101429 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1336, ж.к. Люлин 3
Мобилен:0888641125, 0878338496
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-1999,МС-2011,ЗЗ-2009,ТПВ-2016,ПИИСДФО-2017
Образование:висше(УАСГ - София)