Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100658 (8.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1510, ж.к. Х. Димитър, бул. Владимир Вазов
Телефон:028479619
Мобилен:0889372122
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2011
Образование:висше(УНСС)