Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100657 (8.9.2011 г.) , 300100786 (17.11.2014 г.) , 810100436 (11.02.2015 г.) , 100102090 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4004, ул. Александър Стамболийски
Мобилен:0885540862, 0878740540
Специалност:Физика и математика
Стаж:НИ-2011, МС-2014, ТПВ-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ПУ Паисий Хилендарски)