Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100656 (8.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Стрелбище
Мобилен:0889356666
Специалност:Мениджмънт
Стаж:ТПВ-2011
Образование:висше(City University )