Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100050 (30.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, ул. Петко Каравелов
Телефон:044623336
Мобилен:0889578436
Факс:044623336
Специалност:Стопанско управление
Стаж:ЗГ-2005
Образование:висше (ЛТУ- София)