Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100660 (08.09.2011 г.) , 300100757 (08.08.2011 г.) , 100101629 (14.12.2009 г.) , 810100453 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Овча Купел 1
Мобилен:0898458248
Специалност:Счетоводство на нефинансовите предприятия
Стаж:НИ-2008, МС-2011, ТПВ-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (СА Д. А. Ценов - Свищов)