Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100661 (08.09.2011 г.), 100101282 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1111, бул. Ситняково
Телефон:029448122
Мобилен:0888283058
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997 ТПВ-2011
Образование:висше(ВИСИ - София)