Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100666 (08.09.2011 г.) , 101101164 (08.09.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. Чаталджа
Мобилен:0894610014
Специалност:Информатика
Стаж:НИ-2007 ТПВ-2011
Образование:висше(БСУ - Бургас)