Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100652 (08.09.2011 г.), 100100755 (14.12.2009 г.), 810100384 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора
Мобилен:0878713166
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1997, ТПВ-2011, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ - София)