Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения,
Сертификати номера: 500100654 (08.09.2011 г.) , 100100482 (14.12.2009 г.) , 810100486 (27.02.2015 г.) , 300100736 (08.08.2011 г.) ,
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1756, ж.к. Дървеница
Телефон:029552225
Мобилен:0888579104
Факс:029552225
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-1999, МС-2011, ТПВ-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (УАСГ - София)