Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102046 (22.08.2011 г.), 500100744 (17.11.2014 г.), 810100373 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Монтана 3400, ул. Цар Асен
Мобилен:0888222147
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗТН-2011, НИ-2011, ТПВ-2014
Образование:висше (УНСС)