Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102050 (22.8.2011 г.), 810100494 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Света Троица
Телефон:029290262
Мобилен:0899929696, 0884737477
Специалност:Международни икономически отношения, Финанси
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2015
Образование:висше (УНСС)