Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102019 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:с. Труд, ул. Янтра
Мобилен:0885989414, 0894403638
Специалност:Българска филология
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ШУ Епископ Конст. Преславски)