Оценителска правоспособност: Недвижими имоти,
Сертификати номера: 100102012 (22.8.2011 г.) ,
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. Цар Калоян
Мобилен:0888017173
Специалност:Маркетинг и планиране
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(СА Д.А.Ценов - Свищов)