Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102011 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, ул. Самара
Телефон:032944557
Мобилен:0886110307, 0878885128
Специалност:Геодезия,картография и фотограметрия
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ВИАС)