Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102007 (22.8.2011 г.), 300100805 (17.11.2014 г.), 500100863 (8.12.2023 г.), 810100435 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Хан Тервел
Телефон:046663660
Мобилен:0899041750
Специалност:ИНС
Стаж:НИ-2011, МС-2014, ЗЗТН-2015, ТПВ-2023
Образование:висше (ИУ -ВАРНА)