Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102003 (22.8.2011 г.), 810100604 (07.12.2021 г.), 400100117 (30.10.2015 г.), 500100749 (11.02.2015 г.), 300100851 (22.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ж.к. Красна Поляна
Мобилен:0889309699
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2015, ПИИСДФО-2015, МС-2016, ЗЗТН-2021
Образование:висше (УНСС)