Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102001 (22.8.2011 г.), 400100201 (16.08.2019 г.), 500100659 (08.09.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Овча Купел, ул. Народно Хоро
Мобилен:0885698826
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2011, ПИИСДФО 2019
Образование:висше(СУ "Св.Климент Охридски")