Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101998 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ж.к. Младост
Телефон:052603415, 052600800
Мобилен:0887646348, 0896698703
Факс:052654544
Специалност:Информатика
Стаж:НИ-2011
Образование:висше (Икономически Университет Варна)