Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101997 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1618, ген. Стефан Тошев
Мобилен:0887607116
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(УАСГ)