Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101987 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Дрин
Мобилен:0889251257
Специалност:СК
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ИУ - Варна)