Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101980 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Гоце Делчев 2900, ул. Пенчо Славейков
Телефон:075161213, 075161214
Мобилен:0896603996
Факс:075161213
Специалност:ТСН
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(УАСГ - София)