Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101978 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1618, ул. "Маринковица"
Телефон:024702136
Мобилен:0893336006
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2011
Образование:висше (УНСС)