Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100041 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ж.к. Възраждане
Телефон:052506492
Мобилен:0887640517
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ)