Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100327 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Брезник 2360, ул. Борис Калев
Мобилен:0888667909
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2006
Образование:висше(Аграрен Университет - Пловдив)