Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100314 (16.8.2011 г.), 300100902 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ботевград 2140, ул. "Цар Самуил"
Телефон:072361050
Мобилен:0886399703
Специалност:Финанси
Стаж:ЗЗ-2011, МС-2019
Образование:висше(СА Д.А.Ценов - Свищов)