Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 811100336 (29.08.2017 г.), 101101899 (29.08.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив, бул. Дунав
Мобилен:0893602674
Специалност:Управление на териториалните системи
Стаж:НИ-2007 ЗЗ-2007
Образование:висше(УНСС - София)