Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100332 (16.08.2011 г.), 100101266 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Свищов 5250, ул. Екзарх Йосиф № 7, блок Мир
Телефон:063144333
Мобилен:0887410438
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1996 ЗЗ-2005
Образование:висше(ВИАС - София)