Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100333 (16.08.2011 г.), 100101708 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, ул. Мизия
Телефон:032623008
Мобилен:0898735028, 0889299905
Специалност:Финанси, СиЗ дело
Стаж:НИ-2007 ЗЗ-2009
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)