Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102048 (22.08.2011 г.), 300100577 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4006, ж.к. Изгрев, ул. Лотос
Мобилен:0878184045, 0878154040
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2004 НИ-2011
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - Велико Търново)