Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 100102047 (22.08.2011 г.) , 500100436 (14.12.2009 г.) , 600100046 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ул. Феризович
Мобилен:0899180804
Специалност:Аграрна икономика
Стаж:ТП-2004 ФА-2004 НИ-2011
Образование:висше(УНСС - София)