Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102045 (22.08.2011 г.) , 300100729 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ул. проф.д-р Асен Златаров
Телефон:056820094
Мобилен:0887664631
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:МС-2011 НИ-2011
Образование:висше(ВФСИ-СВИЩОВ)