Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102028 (22.08.2011 г.), 500100388 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4003, ж.к. Захарна фабрика, бул. България
Телефон:032957859
Мобилен:0887762207, 0897846595
Специалност:Металургия на черните метали
Стаж:ТП-1993 НИ-2011
Образование:висше(ВХТИ - София)