Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101992 (22.08.2011 г.), 400100102 (3.11.2010 г.), 300100708 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Гороцветна
Телефон:078551376, 078554448
Мобилен:0888505472, 0878505472
Факс:078551376
Специалност:Инженерна физика
Стаж:ПИИС-2002 МС-2011 НИ-2011
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)