Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101985 (22.08.2011 г.), 500100236 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ул. Хан Аспарух
Телефон:094606359
Мобилен:0888764064
Факс:094601658
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:ТП-1993 НИ-2011
Образование:висше(ВИСИ - София)