Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101982 (22.08.2011 г.), 810100278 (1.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Златоград 4980, ул. Славей
Телефон:030712087
Мобилен:0887518479
Специалност:Финанси
Стаж:ЗЗ-2006 НИ-2011
Образование:висше(СА Д.А.Ценов-Свищов)