Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100369 (16.08.2011 г.), 100100024 (14.12.2009 г.), 500100741 (17.11.2014 г.), 300100728 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Трявна 5350, ул. Крайбрежна
Телефон:067762224
Мобилен:0897440188
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-2006, МС-2011, ЗЗТН-2011, ТПВ-2014
Образование:висше (ТУ - Габрово)