Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100368 (16.08.2011 г.) , 100102036 (22.08.2011 г.) , 500100013 (14.12.2009 г.) , 300100020 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Васил Друмев
Телефон:052644225
Мобилен:0888773608
Факс:052644225
Специалност:Технология на машиностроенето и металообработващи машини
Стаж:МС-2000 ТП-1999 ЗЗ-2011 НИ-2011
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)